Květen + červen – sezóna rojení včel

Informace pro Plzeňáky – nevčelaře

Co dělat, pokud se ve vašem okolí usadí včelí roj, se dozvíte zde…

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

VII. Jarní seminář nástavkového včelaření – online z Nepomuku

Vážení přátelé, 

dovoluji si Vás pozvat na 7. tradiční Jarní seminář nástavkového včelaření, který jsme museli v loňském roce museli kvůli pandemii zrušit.  Letos konat bude!!! Protože ani letos se nebudeme moci setkat u nás v Nepomuku osobně, rozhodli jsme se ho uspořádat online. Jak je již tradicí, pokračujeme v dlouhodobé  vynikající spolupráci Pracovní společností nástavkových včelařů a proto i letos využijeme této spolupráce k technickému zabezpečení semináře. Seminář se bude konat v obvyklém termínu, 27. 3. 2021. online formou (Kompletní program zde…).  Zájemci se mohou přihlásit zde:https://www.psnv.cz/vzdelavani/akce/33.

Přeji Vám i Vašim včelkám úspěšnou sezónu. 

Za ZO ČSV Nepomuk

Jan Turč

Rubriky: Včelařské vzdělávání | Napsat komentář

Krajské dotace 2021 pro začínající i stávající včelaře.

Stejně jako v předchozích letech vypsal Plzeňský kraj podporu pro stabilizaci a zvýšení počtu včelstev. Zůstává shodná i maximální možná výše finančního příspěvku a to 12.000 Kč pro začínajícího včelaře, 10.000 Kč pro stávajícího včelaře. Žádosti je možné posílat od 1.3. do 31.3. 2021.

Žadatel si je vědom, že se jedná o dotaci organizovanou okresní organizací Plzeň-město. Proto žádat mohou pouze ti, kteří mají v tomto okresu včely umístěné. Toto je třeba doložit číslem stanoviště registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

Podrobný popis podmínek naleznete zde.

Tiskopis žádosti dotace naleznete zde.

Zároveň tímto žádáme začínající včelaře o vyplnění dotazníku zde.

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Cyklus online přednášek „Se včelaři o včelách“

Rádi bychom vás upozornili na nové přednášky z projektu Se včelaři o včelách, které vznikly ve spolupráci nezávislého včelařského portálu Včelaři sobě se ZO ČSV Roztoky n. Vltavou.

Záznamy z těchto přednášek naleznete na této adrese: https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Medový jarmark v Koterově ZRUŠEN!

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Dotace 1.D. Podpora včelařství

Upozorňujeme členy, že je možné čerpat dotaci 1.D. Podpora včelařství

Základní informace:

  • Formulář pro dotaci stáhnout zde…
  • Vyplněný formulář předat důvěrníkovi do: 13.9 2020
  • Výše podpory: Do 180,- Kč na jedno včelstvo (včelstvo, které obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry)
  • Včelstva musí být evidované v ústřední evidenci včel (dle hlášení k 1.9 2020)
  • Podrobné informace zde..

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Dětská včelařská setkávání

Více: Dětská včelařská setkáváníDětská včelařská setkávání

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Včelkohrátky s Medulinkou

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Praktický kurz MVDr. Zdeňka Klímy

V neděli 7.6. 2020 se v areálu Závrtek uskutečnil celodenní kurz Zdeňka Klímy na téma Ošetřování včelstev. I přes nepřízeň počasí napjatě poslouchalo 17 účastníků. Kurz se příjemně lišil oproti ostatním setkáním, kde výklad často sklouzne do pouhého výčtu metod léčení. Bylo velmi zajímavé slyšet, jak Zdeněk ošetřuje včelstva na své včelnici a to v průběhu celého roku.

Kurz byl pro všechny zúčastněné velmi prospěšný. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a způsobů léčení bez „tvrdé chemie“ ověřených v praxi. Ale o tom někdy příště…😊

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář

Jarní úklid v Závrtku, 1.6. 2020

V pondělí, 1.6. 2020 cca. od 15:00 (možno i později…) prosíme naše členy o pomoc s úklidem svazového areálu Závrtek.

Rádi bychom zvelebili zázemí naší včelnice a klubovny a to nejen pro nadcházející kurz MVDr. Z. Klímy. V plánu máme posekat trávu, odstranit nálety, odstranit nepotřebné věci apod. a začít s vyklízením zadních prostor budovy.

Prosím, kdo máte čas, budeme rádi za Vaši pomoc (a budeme rádi, pokud s sebou přivezete i např. křovinořez, hrábě apod.)

Kdo nepoveze nářadí, prosím nechte auta nahoře na plácku Na Lipce, viz mapka bod 2.

K dispozici zde bude k zapůjčení REFRAKTOMETR; můžete si přinést vzorky medu a dozvíte se množství vody v něm.

S případnými dotazy se obracejte na Káťu Štýsovou.

Rubriky: Včelaři Plzeň | Napsat komentář