Krajské dotace 2021 pro začínající i stávající včelaře.

Stejně jako v předchozích letech vypsal Plzeňský kraj podporu pro stabilizaci a zvýšení počtu včelstev. Zůstává shodná i maximální možná výše finančního příspěvku a to 12.000 Kč pro začínajícího včelaře, 10.000 Kč pro stávajícího včelaře. Žádosti je možné posílat od 1.3. do 31.3. 2021.

Žadatel si je vědom, že se jedná o dotaci organizovanou okresní organizací Plzeň-město. Proto žádat mohou pouze ti, kteří mají v tomto okresu včely umístěné. Toto je třeba doložit číslem stanoviště registrovaným u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

Podrobný popis podmínek naleznete zde.

Tiskopis žádosti dotace naleznete zde.

Zároveň tímto žádáme začínající včelaře o vyplnění dotazníku zde.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Cyklus online přednášek „Se včelaři o včelách“

Rádi bychom vás upozornili na nové přednášky z projektu Se včelaři o včelách, které vznikly ve spolupráci se ZO ČSV Roztoky n. Vltavou.

Záznamy z těchto přednášek naleznete na této adrese: https://www.youtube.com/channel/UCCvLIJ70KBdDgOpGlvXIa6Q

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Medový jarmark v Koterově ZRUŠEN!

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dotace 1.D. Podpora včelařství

Upozorňujeme členy, že je možné čerpat dotaci 1.D. Podpora včelařství

Základní informace:

  • Formulář pro dotaci stáhnout zde…
  • Vyplněný formulář předat důvěrníkovi do: 13.9 2020
  • Výše podpory: Do 180,- Kč na jedno včelstvo (včelstvo, které obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry)
  • Včelstva musí být evidované v ústřední evidenci včel (dle hlášení k 1.9 2020)
  • Podrobné informace zde..

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Dětská včelařská setkávání

Více: Dětská včelařská setkáváníDětská včelařská setkávání

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Včelkohrátky s Medulinkou

Rubriky: Setkání | Napsat komentář

Praktický kurz MVDr. Zdeňka Klímy

V neděli 7.6. 2020 se v areálu Závrtek uskutečnil celodenní kurz Zdeňka Klímy na téma Ošetřování včelstev. I přes nepřízeň počasí napjatě poslouchalo 17 účastníků. Kurz se příjemně lišil oproti ostatním setkáním, kde výklad často sklouzne do pouhého výčtu metod léčení. Bylo velmi zajímavé slyšet, jak Zdeněk ošetřuje včelstva na své včelnici a to v průběhu celého roku.

Kurz byl pro všechny zúčastněné velmi prospěšný. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a způsobů léčení bez „tvrdé chemie“ ověřených v praxi. Ale o tom někdy příště…😊

Rubriky: Setkání | Napsat komentář

Jarní úklid v Závrtku, 1.6. 2020

V pondělí, 1.6. 2020 cca. od 15:00 (možno i později…) prosíme naše členy o pomoc s úklidem svazového areálu Závrtek.

Rádi bychom zvelebili zázemí naší včelnice a klubovny a to nejen pro nadcházející kurz MVDr. Z. Klímy. V plánu máme posekat trávu, odstranit nálety, odstranit nepotřebné věci apod. a začít s vyklízením zadních prostor budovy.

Prosím, kdo máte čas, budeme rádi za Vaši pomoc (a budeme rádi, pokud s sebou přivezete i např. křovinořez, hrábě apod.)

Kdo nepoveze nářadí, prosím nechte auta nahoře na plácku Na Lipce, viz mapka bod 2.

K dispozici zde bude k zapůjčení REFRAKTOMETR; můžete si přinést vzorky medu a dozvíte se množství vody v něm.

S případnými dotazy se obracejte na Káťu Štýsovou.

Rubriky: Setkání | Napsat komentář

COLOSS: Výsledky monitoringu zimování včelstev

Projekt monitoringu zimování včelstev COLOSS zobrazil na svém webu výsledky přezimování včelstev v ČR. V průměru došlo k úhynu cca. 21% včelstev. Z mapy je patrné, že k úhynům nedocházelo pouze v určitých oblastech, jak uvádí některá média viz. např. zprávy: „Na celém jihu Čech nepřežilo ani jedno včelstvo“. Dle monitoringu jsou úhyny rozprostřeny poměrně rovnoměrně napříč celou republikou.

obrázek z webu: https://colosscz.webnode.cz/

Zároveň se na tomto webu nachází zajímavá mapa s hustotou zavčelení. Na Plzeň nám vychází únosných 5.5 včelstev/km2.

Škoda jen, že se za Plzeň zúčastnilo velmi málo respondentů. Dotazník je na webu Coloss dostupný cca. v měsících březen/duben.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

7. 6. 2020 Praktický kurz – Ošetřování včelstev s MVDr. Zdeňkem Klímou

Pozor! Kapacita kurzu je již plně obsazena!
(je možné se registrovat jako náhradník)

Zveme včelaře a včelařky na praktický kurz o ošetřování včelstev v podání MVDr. Zdeňka Klímy.

Termín konání:

neděle, 7.6. 2020, 10-17hod (s cca. 1 hod. přestávkou na oběd)

Místo konání:

Kurz bude probíhat na včelnici Základní organizace Plzeň střed, V Závrtku 646/26, 326 00  Plzeň – Koterov. Mapka, jak se k nám dostanete zde…

Pro omezený počet parkování v areálu, nechte prosím auta na plácku označeným v mapce jako bod 2.

Program:

  • Teoretický základ – varroóza a doprovodné virové infekce
  • Tlumení varroózy v ČR
  • Praktické postupy přípravy a použití odpařovacích systému kys.mravenčí, výroba a použití nosičů kys.šťavelové s glycerolem, zimní ošetření včelstev kys.šťavelovou pokapem
  • Zootechnické postupy při tlumení varroózy, výběr a selekce včelstev
  • Monitoring varroózy a provedení smyvu + CO2 diagnostiky

Kurz proběhne za každého počasí. Za pěkného počasí přímo na včelnici, za deště se schováme do naší klubovny. Včelařské klobouky máme k zapůjčení.

O přednášejícím:

MVDr. Zdeněk Klíma je praktikující veterinární lékař, který včelaří již téměř dvacet let. Ve včelaření se mimojiné zabývá tlumením varoózy pomocí organických kyselin a zootechnických opatření. Dříve pracoval jako veterinární inspektor. Má tedy bohaté zkušenosti s výskytem včelích nemocí zejména s Morem včelího plodu. Kdo se již zúčastnil jeho přednášky jistě ví, že dokáže velmi dobře předávat své vědomosti zkušeného včelaře a veterináře to vše zabalené do zábavného vypravěčského stylu. 🙂

Kurz
MVDr. Zdeněk Klíma ( foto z webu PSNV)

Vstupné:

400,- Kč/ osoba

Důležité upozornění: Kapacita kurzu je omezená pouze na 15 osob.

Pozor! Kapacita kurzu je již plně obsazena!
(je možné se registrovat jako náhradník)

Je tedy nutná rezervace předem na email. adrese katkastysova@seznam.cz.

Pro více informací je možné se obrátit na jednatelku Kateřinu Štýsovou.


Rubriky: Setkání | Napsat komentář